8 สัญญาณจากอดีต ซึ่งส่งผลกับเราเมื่อเราโตขึ้น

414

ความโกรธแค้น ความวิตกกังวล การซ่อนความรู้สึกที่แท้จริง และการไม่เห็นคุณค่าของตนเอง เป็นสิ่งที่น่าเศร้าหากผู้ปกครองบางคนเป็นคนถ่ายทอดคุณสมบัติเชิงลบทั้งหมดเหล่านี้ให้กับลูก ๆ ของพวกเขาด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ความเห็นแก่ตัว และความเฉยเมยต่อความรู้สึกของเด็ก ๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากในวัยเด็ก เป็นผลให้เด็กเริ่มรู้สึกหมดหนทางและมีปัญหาในการเข้าสังคม

เราตัดสินใจที่จะศึกษาหัวข้อนี้เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจโลกของพวกเขาให้มากขึ้น การรู้สาเหตุของความกลัวและความวิตกกังวล สามารถช่วยให้เราทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

1. คุณถูกชักจูงให้เกิดความกลัว
มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งในบางครอบครัวการจัดการผู้อื่นเพื่อควบคุมสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและก้าวก่ายคนอื่น สิ่งนี้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเชื่อใจคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวคุณได้น้อยลง และทำให้คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่น ความรู้สึกที่ถูกคนในครอบครัวควบคุมตลอดเวลา ส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงสังคม

2. คุณมีปัญหากับการเข้าสังคมและการเชื่อใจผู้อื่น
เมื่อใครบางคนได้รับการเลี้ยงดูในบรรยากาศที่ตึงเครียด และถูกทำร้ายจิตใจ การกระทำดังกล่าวมันจะถูกทิ้งร่องรอยเอาไว้ในจิตใจของเด็ก โดยผู้ปกครองบางคนอาจจะไม่มีเวลา หรือ ไม่สามารถเอาใจใส่ บุตรหลานของตนเอง ได้ทุกเรื่องจึงทำให้เด็กอยู่ในสภาพเครียดที่ไม่สามารถหาทางออกได้ หรือ ในสถานการณ์อื่นอย่างเช่น ต้องอาศัยอยู่รวมกับครอบครัวคนอื่น จึงต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอ จนกระทั้งมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่สะบายใจ ที่คุณต้องอยู่ในสถานะนี้อย่างต่อเนื่อง สุดท้ายสิ่งเหล่านี้อาจกลายเป็นปัญหา เรื่องความเชื่อใจ และ การเปิดรับผู้อื่น

ปัญหาจากสิ่งเหล่านี้ คือการมองผู้ที่ถูกทำร้ายจิตใจและร่างกายด้วยความเมินเฉย และการเพิกเฉยต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน คนเหล่านี้อาจไม่เข้าใจว่าการสื่อสาร ความห่วงใย และมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้คนเป็นอย่างไร? พวกเขามักคิดว่าทุกคนรอบตัว จะเรียกร้องให้เค้าทำอะไรอยู่ตลอดเวลา หรือค่อนตำหนิเขา และ ทำให้เขาดูแย่ลง

3. คนที่ไม่สามารถรับมือกับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นได้
เด็กที่เลี้ยงในสภาพแวดล้อมเชิงลบอาจรู้สึกว่า เค้าไม่ดีพอ หรือ ตัวเค้าไร้ค่าในบางครั้ง ซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจาก พ่อแม่ของพวกเขาเรียกร้อง ในสิ่งที่เด็กทำไม่ได้ มากเกินไป และตำหนิพวกเขา หากพวกเขาทำได้ไม่ตามความคาดหวัง นั่นเป็นสาเหตุที่เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลว พวกเขาอาจรับไม่ได้และเกิดอารมณ์ฉุนเฉียว คนกลุ่มนี้มักจะไม่เคารพตัวเอง คิดว่าเราเป็นคนไม่ดี เท่ากับคนอื่น ๆ และ มักไม่รู้จักดูแลตนเอง

4. ความรู้สึกไม่มีตัวตน
“ ความภาคภูมิใจที่ได้รับจากครอบครัว” เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับเรา รวมถึงจิตใจของเรา มันสำคัญเท่ากับความรู้สึกที่ต้องการจะได้รับความรักและความเป็นเจ้าของ หากความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครองนั้นไม่ดี เด็กอาจเริ่มมีปัญหากับโลกภายในจิตใจของตัวเอง และ มีปัญหาเกี่ยวกับความนับถือตนเองของพวกเขา สิ่งนี้นำไปสู่ผลกระทบอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเช่น ความวิตกกังวลและความซึมเศร้า

5. คนที่สับสนในตัวเอง

ความนับถือตนเองต่ำที่เกิดจากพ่อแม่ที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองโง่ และไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า ปัญหาของเด็กเหล่านี้ คือ พวกเขาสับสนในตัวเอง ลังเล และมีความคิดสองอย่างขัดกันเสมอ พวกเขามักคิดว่าพวกเขาแย่กว่าคนอื่นๆ ซึ่งทำให้พวกเขาประสบปัญหาทางจิตใจ แต่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะพวกเขาไม่ได้รับกำลังใจที่ดีพอ

6. คนที่ชอบเก็บกดความรู้สึก
ผู้ปกครองที่ละเลยความรู้สึกของลูกไม่ว่าจะเป็นคำพูด หรือการกอดอย่างเอาใจใส่ จะทำให้เด็กพยายามซ้อนการแสดงอารมณ์ ไม่พยายามแสดงสิ่งที่คิด หรือ ไม่แสดงความรู้สึกจริง ๆ ออกมา เพื่อเรียกร้องความสนใจจากครอบครัว เป็นผลให้เด็กคุ้นเคยที่จะซ่อนความเจ็บปวด ความแค้น และความโกรธ สุดท้ายแล้วพวกเขาอาจเอาเริ่มปิดตัวเอง และ กันตัวเองให้ออกห่างจากสังคม

พวกเราาพบว่ามันยากที่จะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใคร รู้สึกอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องการในชีวิต ดังนั้นพวกเขาอาจล้มเหลวในการพัฒนาตัวเอง ช่วงชีวิตที่มีความสำคัญของพวกเขามักจะเจอความไม่แน่นอนและขาดความอบอุ่น

7. คนที่รู้สึกโด่ดเดี่ยว

ผู้ปกครองที่ไม่ยอมให้ลูกโตเป็นผู้ใหญ่ ไม่ว่าลูกๆจะโตแค่ไหน พ่อแม่เหล่านี้อาจพยายามปฏิบัติต่อพวกเขาโดยการควบคุมและออกคำสั่ง และหากพวกเขาไม่ทำตาม พวกเขาจะแสดงอาการขุ่นเคืองเพื่อให้ลูกรู้สึกผิด หากเด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ตัดสินใจเรื่องส่วนตัวได้เอง และไม่รู้สึกว่าเป็นอิสระ อาจกระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขา พวกเขาอาจมีปัญหาด้านความวิตกกังวล กลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ และไม่สามารถเข้าสังคมได้ ทำให้เป็นคนชอบเก็บตัว ไม่แสดงความคิดเห็น

8. คนที่มักจะรู้สึกวิตกกังวล

เด็กที่มาจากครอบครัวเชิงลบ ถูกพบว่ามีโอกาสเป็นโรควิตกกังวล สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่มั่นคงในครอบครัว การทำร้ายจิตใจและร่างกาย และการขาดความรู้สึกว่ามีความั่นคง เด็กที่มีความวิตกกังวล จะประสบปัญหาเรื่องสมาธิสั้นด้วย และมักเป็นคนที่รู้สึกหงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย อยู่ตลอดเวลา วิตกกังวลและตึงเครียดจนเห็นได้ชัด

เพื่อนๆเคยสังเกตเห็นลักษณะเหล่านี้บางหรือไม่? และเพื่อนๆเคยมีอาการเหล่านี้บ้างไหม? มาแบ่งปันเรื่องราวของเพื่อนๆในเพจของเรา

ขอบคุณเรื่องราวดีๆจาก brightside เรียบเรียงโดย BTW

Facebook Comments

comments